Waarom sympathie iets heel anders is dan empathie.

Empatie en sympathie zijn zeker niet hetzelfde. Daar waar de meeste mensen best heel sympathiek zijn en oog voor de andere om hen heen hebben, zijn ze niet altijd empathisch. Voordat ik met een aantal voorbeelden de verschillen duidelijk maak, eerst de definitie van beide begrippen.


  • Sympathie is het ervaren van hetzelfde zijn, denken, doen. Sympathie krijgen of geven heeft te maken met acceptatie, erbij horen, goedkeuring.

  • Empathie is het vermogen om je zo in te leven in een ander, dat je de wereld vanuit zijn of haar beleving waarneemt.


Daar waar sympathie met mee leven met de ander gaat, gaat empathie om echt in de schoenen van de ander staan. Laten we snel naar voorbeelden gaan om de verschillen duidelijk te maken.


Voorbeeld 1

Stel, een collega komt overstuur op het werk en verteld dat haar kat vanochtend is aangereden door een auto. Collega 1 reageert meelevend door te zeggen “wat erg zeg, hoe is het gebeurd en hoe is de kat er aan toe?”. Dit is vooral erg sympathiek van je collega. Collega 2 reageert met “ik zie dat je er erg van overstuurd bent, wil je er over praten?” In dat laatste geval verplaatst je collega zich echt in jouw beleving van de situatie. Er wordt aandacht gegeven en zorgt voor verbinding.


Voorbeeld 2

Je komt thuis van je werk en zegt tegen je partner dat je aan een fantastisch en super mooi project bezig bent maar dat het heel complex is, je veel tegenslagen hebt en de samenwerking met collega’s slecht loopt. Een sympathieke partner zal reageren met opmerkingen als “wat vervelend voor je maar dat hoort er nu eenmaal bij. Als het gemakkelijk zou zijn, had je baas jou niet gevraagd”. Een empathische partner zou reageren met “Jemig dat is lastig. Vertel eens meer. Wat doet dat met je?”


Empathie is echt lastig omdat het soms pijnlijk en ongemakkelijk is, om bij zorgen van de ander stil te staan en deze mee te voelen. Ik betrap mij er ook regelmatig op dat ik met ‘sympathieke reacties’ reageer. Maar empathie zorgt wel voor echte verbinding.


Onderstaand filmpje geeft het verschil nog eens goed weer. Het filmpje is van Brené Brown, professor en auteur van het boek De Kracht van Kwetsbaarheid.